Výroba vreciek z HDPE a LDPE:

Na všetkých strojoch je možné spracovať materiál LDPE a HDPE s max. šírkou 800 mm. a max. hrúbkou 50um.

Výroba plastov:

Vstrekolisy radu CS určené pre výrobu výliskov z termoplastov.
Uzatváracia sila sa pohybuje od 630 do 1600 kN.

Doplnkové zariadenia: